Om ouders zo goed mogelijk te helpen werken wij nauw samen met uiteenlopende organisaties binnen Rotterdam. In elke wijk leggen wij contact met (vrijwilligers)organisaties. Ouders hoeven niet alles zelf te kunnen, als ze maar wel weten bij welke organisatie in de wijk ze aan kunnen kloppen voor hulp. Ook voor het vergroten van het sociaal netwerk rondom het gezin vinden wij het belangrijk om goede contacten met collega-instellingen in de wijk op te bouwen.

Zo werken wij onder andere samen met:

Netwerkpartners Van Kansarm naar Kansrijk

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend.

Website

Centrum voor Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging terecht kunnen.

Website

Wijkteams Rotterdam

Wat is het wijkteam? Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Het wijkteam kent de eigen wijk goed: de problemen, maar ook de oplossingen. In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners

Website

Stichting Dock

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om te helpen en iedereen heeft hulp nodig.

Website

Stichting Anders

Stichting ANDERS Nederland bouwt aan een beweging van geven. Dit doen zij door het opbouwen en ondersteunen van nieuwe ANDERS netwerken in het land. Deze netwerken zijn de daadkrachtige verbinders tussen lokale noden van kwetsbare mensen en lokale ondernemers die hier met hun eigen product, dienst of talent voor in actie komen.

Website

Budgetmaatjes 010

Budgetmaatjes 010 is een project dat Rotterdammers met financiële problemen wil helpen om weer financieel redzaam te worden. We koppelen hen aan een Budgetmaatje dat helpt de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

Website

St. Present

St. Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil, komt in actie. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Zij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar versterkt.

Website

B4You

Met hun mentorprogramma’s willen ze kinderen helpen om hun talenten maximaal te benutten door ze te koppelen aan mentoren. Dit zijn mannen en vrouwen die maatschappelijk actief zijn, positief in het leven staan en willen motiveren en inspireren. Zo kunnen zij samen kinderen helpen om hun talenten te ontwikkelen en dromen te realiseren. Om het mentorschap mogelijk te maken betrekken ze de overheid, het bedrijfsleven en andere partners in het programma.

Website

Big Brothers Big Sisters

Big Brothers Big Sisters zet zich sinds 1997 in voor kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar in Rotterdam. Dit doen zij samen met 150 vrijwilligers. Als vrijwilliger spreek je als Big Brother of Sister wekelijks af met je “Little” om samen wat leuks te ondernemen. Zo’n wekelijks moment is van grote waarde voor deze kinderen; even op adem komen, nieuwe dingen ontdekken en door dat beetje extra aandacht neemt vaak ook het zelfvertrouwen toe.

Website

Stichting MAIT

Stichting MAIT staat voor Mijn Administratie Is Top! Zij bieden ondersteuningen aan op het gebied van schuldhulpverlening, budget en administratie. Daarnaast bieden zij diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

Website

Alsare Ontwikkeling en Advies

Alsare Ontwikkeling en Advies houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training en advisering zijn de voornaamste activiteiten.

Website

Voorlees Express

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders aan de slag te gaan met taal en leesplezier.

Website

Het Fort

Het Fort is er voor kinderen die in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen opgroeien. Ze leren de vaardigheden die ze nodig hebben om van hun leven een succes te maken. Wij willen dat kinderen gezien, gekend en erkend worden.

Website

WMO Radar

Wmo radar is een stichting die diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Rotterdam. Van hieruit bouwen we aan een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.

Website

Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam helpt kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 130 % van de geldende sociaal minumum. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag indienen.

Website

Stichting Kledingbank Rotterdam

In en rond Rotterdam leven mensen die (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen om zichzelf en hun kinderen te kleden. De doelstelling van Stichting Kledingbank Rotterdam is om goede herbruikbare kleding in te zamelen om deze gratis aan hen te verstrekken.

Website

Alliantie Kinderarmoede Nederland

Deze alliantie heeft alles in zich om het verschil te maken in de levens van alle 378.000 kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. Samen gaan we ervoor zorgen dat in het jaar 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen.

Website

Buurtwerk

Buurtwerk bouwt aan (veer)krachtige buurten door ontmoeting en samenwerking dichtbij bewoners te faciliteren. Dit doen wij samen met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals. Vanuit de verbinding met bewoners en hun buurt, draagt Buurtwerk bij aan vitale en krachtige wijken.

Website

School Maatschappelijk Werk Rijnmond

De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal dat er iets mis is, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners.

Website

MDR Plus

MDRplus heeft een schat aan ervaring op het gebied van formele en informele dienstverlening zoals maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, ouderenadvies, mantelzorg, vrijwilligerswerk, klussendienst en administratieve ondersteuning.

website

Voor meer interesse in dit project vul het contactformulier in of meld je aan:
Contact    Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.