Hoe pakken wij dit aan?

Hoe pakken wij dit aan?

Een gezinsondersteuner per gezin:

Door de inzet van één HBO gezinsondersteuner per gezin die samen met ouder(s) in de thuissituatie:

  • de hulpvraag in beeld brengt
  • een gezinsplan opstelt met duidelijke doelstellingen
  • de financiële situatie op orde brengt
  • zelfredzaamheid van ouders vergroot
  • pedagogische vaardigheden versterkt
  • praktische hulp biedt
  • het sociaal netwerk versterkt.De gezinsondersteuner neemt zo weinig mogelijk over maar stimuleert en activeert het gezin om zelf oplossingen te bedenken en op te pakken (empowerment) en versterkt kansrijke elementen in een gezin.

Ons 5 stappenmodel:

Onze aanpak bieden we stapsgewijs aan, waarbij onze gezinsondersteuners met alle gezinnen ons 5 stappen model doorlopen.

De eerste twee stappen uit dit model zijn gericht op het verminderen van stress binnen het gezin. Pas als de stress binnen het gezin is verminderd komt er ruimte om aan structurele veranderingen te gaan werken. Vanaf stap 3 zetten we acties uit om aan de aanwezige (financiële) problemen te werken, maar we zetten ook acties uit die gericht zijn op het bewerkstelligen van een blijvende verandering binnen het gezin.

Lees meer over het 5 stappenmodel:
Het 5 stappenmodel