Van Kansarm naar Kansrijk

Binnen Nederland zijn veel kwetsbare kinderen en gezinnen. Gezinnen waar de draagkracht en draaglast niet in balans zijn, waar ouders financiële problemen hebben met daaruit voortkomende problemen op meerdere leefgebieden, waardoor kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen.

Met onze aanpak “van Kansarm naar Kansrijk” ondersteunen wij binnen Rotterdam gezinnen die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven om uit deze situatie te geraken. Door het inzetten van (kleine) interventies en één gezinsondersteuner per gezin, eerste intensief, daarna steeds meer op afstand willen wij bereiken dat deze gezinnen na afloop hun eventuele problemen zelfstandig het hoofd kunnen bieden, of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

Voor wie? Kwetsbare maar Kansrijke gezinnen in Rotterdam
De omvang van de doelgroep gezinnen die in aanmerking kunnen komen voor de aanpak van “van Kansarm naar Kansrijk” binnen Rotterdam is groot. Het gaat om een diversiteit van gezinnen met een diversiteit aan problematiek. Het kan gaan om een alleenstaande jonge moeder die het financieel moeilijk heeft en niet goed weet hoe alles te organiseren na de geboorte van haar kind of na haar scheiding, maar net zo goed om een gezin waarvan vader zijn werk heeft verloren, moeder nooit gewerkt heeft, er schulden aan het ontstaan zijn en er weinig tot geen aandacht meer naar de kinderen gaat. Of een alleenstaande moeder met 3 kinderen en een verleden van huiselijk geweld. De kinderen doen het prima maar moeder kan de opvoeding door haar onverwerkte verleden maar net het hoofd bieden. Met extra hulp is zij prima in staat om het aan te kunnen. Deze aanpak kan haar net die extra hulp geven die hiervoor nodig is.
Kwetsbare maar Kansrijke gezinnenVoor onze aanpak richten we ons op gezinnen:

  • die kwetsbaar zijn op meerdere leefgebieden (huisvesting, gezondheid, dagbesteding) en waar sprake is van zichtbare armoede problematiek of het aannemelijk is dat het gezin in armoede dreigt te geraken,
  • die kansrijk zijn omdat de opvoedvaardigheden van het gezin in principe aanwezig zijn, maar waar de kwetsbaarheid, zorgen en stress van de ouders de ontwikkeling van het kind (de kinderen) in de weg staan.
  • Met onze aanpak ondersteunen wij ouders/gezinnen die dit tijdelijk nodig hebben om de zelfstandigheid en de (al potentieel) sterke elementen in het gezin te versterken. Hierbij kijken we naar het hele gezin en naar de problemen, maar meer nog naar de mogelijkheden en kansen, op alle leefgebieden.Wij willen de situatie in het gezin dusdanig versterken dat het gezin een positieve toekomst heeft en dat de ontwikkelkansen voor de kinderen zijn verbeterd. Als ouders minder zorgen en stress ervaren binnen het dagelijks leven, komt er meer ruimte vrij in het hoofd voor de kinderen.
Doel van ons project is om de ontwikkelkansen van kinderen uit kansarme gezinnen gelijk te stellen aan die van kinderen uit “normale” gezinnen.
Voor meer interesse in dit project vul het contactformulier in of meld je aan:
Contact    Aanmelden
Doneren