Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Van Veldhuizen Stichting heeft een zogeheten ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.
Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

 

logo ANBI status, algemeen nut beogende instelling

Algemene gegevens

Naam: Van Veldhuizen Stichting
Fiscaal Nummer: 0027.6623.L.03
Contactgegevens: zie onder kopje contact, bij de diverse locaties
Bestuurssamenstelling:
De heer S. de Visser (voorzitter)
Mevrouw H. Demper (secretaris)
Mevrouw L. Klasing (algemeen lid)
Directie: Mevrouw R. Verschoor

Beleidsplan

De stichting werkt met een pedagogisch beleidsplan, in de vorm van onze eigen methodiek Plus2 (Plus in het kwadraat). Hierin is vastgelegd hoe wij werken met de kinderen. Onze basis ligt hierbij in het competentie vergrotend werken met kinderen. Een en ander aangevuld met onder andere Opbrengstgericht Werken en VVE. Op bestuursniveau is er een strategische notitie en jaarlijks wordt er een directiebeoordeling geschreven.

Beloningsbeleid

De stichting werkt met de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en met de cao Kinderopvang; ons beloningsbeleid is conform; het bestuur heeft een onbezoldigde functie;

Doelstelling

De Van Veldhuizen Stichting werkt met een missie en visie passend bij onze ambities en ook passend bij de kennis en expertise die wij in alle jaren hebben opgebouwd.